Razlog 79
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(79) Zaštita prava i sloboda ispitanikâ, kao i dužnost i odgovornost voditeljâ obrade i izvršiteljâ obrade, također u vezi s praćenjem i mjerama koje provode nadzorna tijela, zahtijevaju jasno utvrđivanje dužnosti u skladu s ovom Uredbom, među ostalim u slučajevima u kojima voditelj obrade određuje svrhe i sredstva obrade zajedno s drugim voditeljima obrade ili kada se postupak obrade provodi u ime voditelja obrade.
=> Članak: 28

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!