raġuni 167
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(167) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat implimentattivi meta previsti minn dan ir-Regolament. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011. F'dak il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra miżuri speċifiċi għal mikrointrapriżi, intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!