Razlog 167
EU Splošna uredba o varstvu podatkov

(167) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, kadar je tako določeno v tej uredbi. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011. V zvezi s tem bi morala Komisija razmisliti o posebnih ukrepih za mikro, mala in srednja podjetja.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!