úir 25
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(25) I gcás ina bhfuil feidhm ag dlí Ballstáit de bhua dlí phoiblí idirnáisiúnta, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo freisin maidir le rialaitheoir nach bhfuil bunaithe san Aontas ach atá, mar shampla, i misean taidhleoireachta nó post consalach de chuid Ballstáit.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!