raġuni 25
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(25) Fejn il-liġi ta' Stat Membru tkun tapplika permezz tad-dritt internazzjonali pubbliku, dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, bħal fil-każ ta' missjoni diplomatika jew uffiċċju konsulari ta' Stat Membru.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!