Perus 1
EU yleinen tietosuoja-asetus

(1) Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus. Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä 'perusoikeuskirja', artikla 8 1 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikla 16 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!