důvod 1
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů

(1) Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen "Listina") a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!