основание 165
EC Общ регламент относно защитата на данните

(165) Настоящият регламент зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните сдружения или общности в държавите членки съгласно съществуващото конституционно право, както е признат в член 17 от ДФЕС.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!