Razlog 165
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(165) Ovom Uredbom poštuje se i ne dovodi se u pitanje status crkava i vjerskih udruženja ili zajednica u državama članicama prema postojećem ustavnom pravu, kako je priznato Članak 17. UFEU-a.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!