Razlog 165
EU Splošna uredba o varstvu podatkov

(165) Ta uredba spoštuje in ne vpliva na status cerkva in verskih združenj ali skupnosti, ki ga imajo na podlagi veljavnega ustavnega prava v državah članicah, kakor je priznan v členu 17 PDEU.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!