основание 118
EC Общ регламент относно защитата на данните

(118) Независимостта на надзорните органи не следва да означава, че те не могат да бъдат подлагани на механизъм за контрол или наблюдение по отношение на финансовите им разходи, нито на съдебен контрол.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!