Razlog 169
EU Splošna uredba o varstvu podatkov

(169) Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, kadar obstajajo dokazi, da tretja država, ozemlje ali določen sektor v navedeni tretji državi ali mednarodna organizacija ne zagotavlja ustrezne ravni varstva in če je to potrebno v izredno nujnih primerih.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!