Razlog 163
EU Splošna uredba o varstvu podatkov

(163) Zaupne informacije, ki jih statistični organi Unije in nacionalni statistični organi zberejo zaradi priprave uradne evropske in nacionalne statistike, bi bilo treba zaščititi. Evropsko statistiko bi bilo treba razvijati, pripravljati in razširjati v skladu s statističnimi načeli iz člena 338(2) PDEU, nacionalna statistika pa bi morala biti skladna tudi s pravom države članice. V Uredbi (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (16) so določene nadaljnje natančnejše ureditve glede statistične zaupnosti evropske statistike.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!