Razlog 117
EU Splošna uredba o varstvu podatkov

(117) Ustanovitev nadzornih organov v državah članicah, ki so pooblaščeni, da svoje naloge in pooblastila izvajajo popolnoma neodvisno, je bistven del varstva posameznikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov. Zaradi umestitve v njihovo ustavno, organizacijsko in upravno strukturo bi države članice morale imeti možnost ustanoviti več kot en nadzorni organ..

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!