Člen 48
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Prenosi ali razkritja, ki jih pravo Unije ne dovoljuje"


=> administrative fine: Art. 83 (5) lit c
Sodba sodišča in odločba upravnega organa tretje države, ki od upravljavca ali obdelovalca zahteva prenos ali razkritje osebnih podatkov, se lahko prizna ali izvrši na kateri koli način le, če temelji na mednarodnem sporazumu, kot je pogodba o medsebojni pravni pomoči, sklenjenem med tretjo državo prosilko in Unijo ali državo članico, brez poseganja v druge razloge za prenos na podlagi tega poglavja.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!