Podstawowe 28
UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych

(28) Pseudonimizacja danych osobowych może ograniczyć ryzyko dla osób, których dane dotyczą, oraz pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym wywiązać się z obowiązku ochrony danych. Tym samym bezpośrednie wprowadzenie pojęcia "pseudonimizacja" w niniejszym rozporządzeniu nie służy wykluczeniu innych środków ochrony danych.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!