THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Artykuł 69
UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
"Niezależność"


=> Podstawowe: 139
1. W toku wypełniania swoich zadań lub wykonywania swoich uprawnień na mocy Artykuł 70 i 71 Europejska Rada Ochrony Danych działa w sposób niezależny.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Bez uszczerbku dla wniosków Komisji, o których mowa w Artykuł 70 ust. 1 lit. b) i Artykuł 70 ust. 2, Europejska Rada Ochrony Danych podczas wypełniania swoich zadań lub wykonywania swoich uprawnień nie zwraca się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmuje.