THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Artykuł 67
UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych
"Wymiana informacji"

Komisja może przyjmować akty wykonawcze o charakterze ogólnym, w celu określenia zasad wymiany informacji drogą elektroniczną między organami nadzorczymi oraz między organami nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony Danych, w szczególności standardowy format, o którym mowa w Artykuł 64. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w Artykuł 93 ust. 2.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!