raġuni 99
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(99) Meta jfasslu kodiċi ta' kondotta, jew meta jemendaw jew jestendu tali kodiċi, l-assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta' kontrolluri jew proċessuri għandhom jikkonsultaw mal-partijiet interessati rilevanti, inklużi s-suġġetti tad-data fejn fattibbli, u jikkunsidraw is-sottomissjonijiet li jkunu rċevew u l-fehmiet espressi b'rispons għal dawn il-konsultazzjonijiet.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!