raġuni 95
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(95) Il-proċessur għandu jgħin lill-kontrollur, fejn meħtieġ u fuq talba, fl-iżgurar tal-konformità mal-obbligi li jirriżultaw mit-twettiq ta' valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u minn konsultazzjoni preċedenti mal-awtorità superviżorja.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!