raġuni 93
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(93) Fil-kuntest tal-adozzjoni tal-liġi ta' Stat Membru li fuqha jkun ibbażat it-twettiq tal-kompiti tal-awtorità pubblika jew tal-korp pubbliku u li tirregola l-operazzjoni jew sett ta' operazzjonijiet ta' pproċessar speċifiċi inkwistjoni, l-Istati Membri jistgħu jqisu neċessarju li jwettqu tali valutazzjoni qabel l-attivitajiet ta' pproċessar.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!