raġuni 72
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(72) It-tfassil ta' profili huwa soġġett għar-regoli ta' dan ir-Regolament li jirregolaw l-ipproċessar tad-data personali, bħar-raġunijiet legali għall-ipproċessar jew prinċipji ta' protezzjoni tad-data. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data stabbilit minn dan ir-Regolament (il-"Bord") għandu jkun jista' joħroġ linji gwida f'dak il-kuntest.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!