raġuni 64
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(64) Il-kontrollur għandu juża l-miżuri kollha raġonevoli sabiex jivverifika l-identità ta' suġġett tad-data li jitlob aċċess, b'mod partikolari fil-kuntest ta' servizzi online u identifikaturi online. Il-kontrollur m'għandux iżomm id-data personali għall-għan uniku li jkun jista' jirreaġixxi għal talbiet potenzjali.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!