raġuni 3
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(3) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) tfittex li tarmonizza l-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-attivitajiet ta' pproċessar u li tiżgura l-fluss liberu tad-data personali bejn l-Istati Membri.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!