raġuni 28
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(28) L-applikazzjoni ta' psewdonimizzazzjoni ta' data personali tista' tnaqqas ir-riskji għas-suġġetti tad-data kkonċernati u tgħin lill-kontrolluri u l-proċessuri biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom tal-protezzjoni ta' data. L-introduzzjoni espliċita ta' "psewdonimizzazzjoni" f'dan ir-Regolament mhijiex intiża biex tipprekludi kwalunkwe miżura oħra tal-protezzjoni ta' data.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!