raġuni 169
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(169) Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni applikabbli minnufih fejn l-evidenza disponibbli turi li pajjiż terz, territorju jew settur speċifikat f'dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali ma jiżgurax livell adegwat ta' protezzjoni, u raġunijiet imperattivi ta' urġenza jirrikjedu dan.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!