raġuni 151
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(151) Is-sistemi legali tad-Danimarka u l-Estonja ma jippermettux multi amministrattivi kif stipulati f'dan ir-Regolament. Ir-regoli dwar il-multi amministrattivi jistgħu jiġu applikati b'tali mod li fid-Danimarka l-multa tkun imposta mill-qrati nazzjonali kompetenti bħala piena kriminali u fl-Estonja l-multa tkun imposta mill-awtorità superviżorja fil-qafas ta' proċedura għal reati minuri, dment li tali applikazzjoni tar-regoli f'dawk l-Istati Membri jkollha l-effett ekwivalenti għall-multi amministrattivi imposti mill-awtoritajiet superviżorji. Għaldaqstant il-qrati nazzjonali kompetenti għandhom iqisu r-rakkomandazzjoni tal-awtorità superviżorja li tkun qed tibda l-multa. Fi kwalunkwe każ, il-multi imposti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!