raġuni 138
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(138) L-applikazzjoni ta' tali mekkaniżmu għandha tkun kondizzjoni għal-legalità ta' miżura maħsuba biex tipproduċi effetti legali minn awtorità superviżorja f'dawk il-każijiet fejn l-applikazzjoni tiegħu tkun obbligatorja. F'każijiet oħra ta' rilevanza transkonfinali, għandu jiġi applikat il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni bejn l-awtorità superviżorja ewlenija u l-awtoritajiet superviżorji kkonċernati u bejn l-awtoritajiet superviżorji kkonċernati jista' jkun hemm assistenza reċiproka u attivitajiet konġunti fuq bażi bilaterali jew multilaterali mingħajr ma jiġi attivat il-mekkaniżmu ta' konsistenza.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!