raġuni 134
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(134) Kull awtorità superviżorja għandha, fejn ikun xieraq, tipparteċipa f'attivitajiet konġunti ma' awtoritajiet superviżorji oħrajn. L-awtorità superviżorja rikjesta għandha tkun obbligata twieġeb għat-talba f'perijodu ta' żmien speċifikat.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!