raġuni 120
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(120) Kull awtorità superviżorja għandha tingħata r-riżorsi finanzjarji u umani, bini u infrastruttura li jkunu meħtieġa għat-twettiq effettiv tal-kompiti tagħha, inklużi dawk relatati mal-assistenza reċiproka u l-kooperazzjoni ma' awtoritajiet superviżorji oħrajn fl-Unjoni kollha. Kull awtorità superviżorja għandu jkollha baġit annwali pubbliku separat, li jista' jagħmel parti mill-baġit globali tal-istat jew nazzjonali.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!