raġuni 100
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(100) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-konformità ma' dan ir-Regolament, għandu jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' ċertifikazzjoni u siġilli u marki ta' protezzjoni tad-data, sabiex jippermettu lis-suġġetti tad-data li jivvalutaw rapidament il-livell ta' protezzjoni tad-data ta' prodotti u servizzi rilevanti.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!