THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Artikolu 59
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data
"Rapporti ta' attività"

Kull awtorità superviżorja għandha tfassal rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha, li jista' jinkludi lista ta' tipi ta' ksur notifikat u ta' tipi ta' miżuri meħuda skont l-Artikolu 58(2). Dawk ir-rapporti għandhom jintbgħatu lill-Parlament nazzjonali, lill-gvern u lil awtoritajiet oħra kif deżinjati mil-liġi tal-Istat Membru. Huma għandhom isiru disponibbli għall-pubbliku, għall-Kummissjoni u għall-Bord.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!