Priežastis 70
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

(70) jeigu asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turėtų turėti teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nesvarbu, ar tai yra pirminis ar tolesnis duomenų tvarkymas. Apie tą teisę turėtų būti aiškiai informuojamas duomenų subjektas ir ši informacija pateikiama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos informacijos;
=> straipsnis: 4, 22
=> Priežastis: 47

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!