cikk 77
EU általános adatvédelmi rendelet
"A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog"


=> alap: 141
(1) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
=> cikk: 5

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 8. cikk - A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog">78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.