Razlog 99
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(99) Prilikom izrade kodeksa ponašanja ili kada se mijenja ili proširuje takav kodeks, udruženja i druga tijela koja predstavljaju kategorije voditelja obrade ili izvršitelja obrade trebali bi se savjetovati s odgovarajućim dionicima, uključujući ispitanike ako je to izvedivo i uzimati u obzir primljene podneske i izražena mišljenja kao odgovore na takva savjetovanja.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!