Razlog 95
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(95) Prema potrebi i na zahtjev, izvršitelj obrade trebao bi pomagati voditelju obrade u osiguravanju usklađenosti s obvezama koje proizlaze iz provedbe procjene učinka na zaštitu podataka i iz prethodnog savjetovanja s nadzornim tijelom.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!