Razlog 92
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(92) U nekim okolnostima može biti razumno i ekonomično da procjena učinka na zaštitu podataka obuhvaća više od jednog projekta i tematski šire područje, na primjer ako tijela javne vlasti ili javna tijela namjeravaju uspostaviti zajedničku aplikaciju ili platformu za obradu ili ako nekoliko voditelja obrade namjerava uvesti zajedničku aplikaciju ili okruženje za obradu u cijeli jedan industrijski sektor ili segment ili za horizontalnu djelatnost široke uporabe.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!