Razlog 21
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(21) Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), posebno pravila o odgovornosti posrednih davatelja usluga iz članaka 12 do 15. Tom se Direktivom nastoji doprinijeti ispravnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta putem osiguravanja slobodnog kretanja usluga informacijskog društva između država članica.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!