Razlog 169
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(169) Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju kada se temeljem raspoloživih dokaza otkrije da treća zemlja, područje ili određeni sektor unutar te treće zemlje, ili međunarodna organizacija ne osigurava primjereni stupanj zaštite, te to zahtijevaju krajnje hitni razlozi.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!