Razlog 152
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(152) Ako ovom Uredbom nisu usklađene upravne novčane kazne ili ako je to potrebno u drugim slučajevima, primjerice u slučajevima teških kršenja ove Uredbe, države članice trebale bi uvesti sustav kojim se predviđaju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije. Prirodu tih sankcija kaznenih ili upravnih, trebalo bi odrediti pravom države članice.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!