Razlog 137
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(137) Može doći do hitne potrebe za djelovanjem kako bi se zaštitila prava i slobode ispitanika, osobito ako postoji opasnost da bi se provedba prava ispitanika mogla u većoj mjeri narušiti. Nadzorno tijelo trebalo bi imati mogućnost donijeti opravdane privremene mjere na svojem državnom području s utvrđenim razdobljem valjanosti koje ne bi trebalo biti duže od tri mjeseca.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!