Razlog 132
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(132) Aktivnosti nadzornih tijela za podizanje svijesti javnosti trebale bi uključivati posebne mjere za voditelje obrade i izvršitelje obrade, uključujući mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća kao i pojedince, posebno u kontekstu obrazovanja.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!