Razlog 120
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(120) Svako nadzorno tijelo trebalo bi imati na raspolaganju financijske i ljudske resurse, prostorije i infrastrukturu, potrebne za djelotvorno izvršavanje njihovih zadaća, uključujući one povezane s uzajamnom pomoći i suradnjom s drugim nadzornim tijelima u Uniji. Svako nadzorno tijelo trebalo bi imati odvojeni, javni godišnji proračun koji može biti dio ukupnog državnog ili nacionalnog proračuna.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!