Razlog 119
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(119) Ako država članica osnuje nekoliko nadzornih tijela, zakonom bi trebala uspostaviti mehanizme za osiguravanje djelotvornog sudjelovanja tih nadzornih tijela u mehanizmu konzistentnosti. Ta bi država članica osobito trebala imenovati nadzorno tijelo koje djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za djelotvorno sudjelovanje tih tijela u mehanizmu kako bi se osigurala brza i neometana suradnja s drugim nadzornim tijelima, Odborom i Komisijom.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!