Članak 97
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Izvješća Komisije"

1. Do 25. svibnja 2020. i svake četiri godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni i preispitivanju ove Uredbe. Izvješća se javno objavljuju.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. U okviru ocjena i preispitivanjâ iz stavka 1. Komisija osobito ispituje primjenu i funkcioniranje:
(a) poglavlja V. o prijenosu osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, a osobito u pogledu odluka donesenih na temelju članka 45. stavka 3. ove Uredbe i odluka donesenih na temelju članka 25. stavka 6. Direktive 95/46/EZ;
(b) poglavlja VII. o suradnji i konzistentnosti.
3. Za potrebe stavka 1. Komisija može zatražiti informacije od država članica i nadzornih tijela.
4. Pri obavljanju ocjena i preispitivanjâ iz stavka 1. i 2. Komisija uzima u obzir stajališta i nalaze Europskog parlamenta, Vijeća te drugih relevantnih tijela ili izvora.
5. Komisija prema potrebi podnosi odgovarajuće prijedloge s ciljem izmjene ove Uredbe, posebno uzimajući u obzir razvoj informacijske tehnologije te s obzirom na napredak informacijskog društva.