Članak 91
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Postojeća pravila o zaštiti podataka crkava i vjerskih udruženja"


=> Razlog: 165
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit d
1. Ako crkve i vjerska udruženja ili zajednice u državi članici primjenjuju, u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe, sveobuhvatna pravila u pogledu zaštite pojedinaca s obzirom na obradu, ta postojeća pravila mogu se i dalje primjenjivati pod uvjetom da se usklade s ovom Uredbom.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Crkve i vjerska udruženja koje primjenjuju sveobuhvatna pravila u skladu sa stavkom 1. ovog članka nadzire neovisno nadzorno tijelo koje može biti posebno tijelo, pod uvjetom da ispunjava uvjete utvrđene poglavljem VI. ove Uredbe.