THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 72
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Postupak"

1. Ako nije drukčije predviđeno ovom Uredbom, Odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Odbor svoj poslovnik donosi dvotrećinskom većinom glasova svojih članova i organizira vlastite operativne aranžmane.