THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 71
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Izvješća"

1. Odbor izrađuje godišnje izvješće u pogledu zaštite fizičkih osoba s obzirom na obradu u Uniji i, prema potrebi, u trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Izvješće se objavljuje i prenosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Godišnje izvješće obuhvaća preispitivanje praktične primjene smjernica, preporuka i primjera najbolje prakse iz članka 70. stavka 1. točke (l) te obvezujućih odluka iz članka 65.