THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 69
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Neovisnost"


=> Razlog: 139
1. Odbor djeluje neovisno kada obavlja svoje zadaće ili izvršava svoje ovlasti u skladu s člancima 70. i 71.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Ne dovodeći u pitanje zahtjeve Komisije iz članka 70. stavka 1. točke (b) i članka 70. stavka 2., Odbor pri obavljanju svojih zadaća ili izvršavanju svojih ovlasti ne smije tražiti ni primati upute ni od koga.