THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 68
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Europski odbor za zaštitu podataka"


=> Razlog: 139
1. Europski odbor za zaštitu podataka ("Odbor") osniva se kao tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Odbor predstavlja njegov predsjednik.
3. Odbor čine voditelji jednoga nadzornog tijela iz svake države članice i Europski nadzornik za zaštitu podataka, ili njihovi predstavnici.
4. Ako je u državi članici za praćenje primjene odredaba ove Uredbe odgovorno više od jednog nadzornog tijela, imenuje se zajednički predstavnik u skladu s pravom te države članice.
5. Komisija ima pravo sudjelovanja u aktivnostima i sastancima Odbora bez prava glasa. Komisija imenuje predstavnika. Predsjednik Odbora izvješćuje Komisiju o aktivnostima Europskog odbora za zaštitu podataka.
6. U slučajevima iz članka 65., Europski nadzornik za zaštitu podataka ima pravo glasa samo u pogledu odluka koje se tiču načela i pravila primjenjivih na institucije, tijela, urede i agencije Unije koja sadržajno odgovaraju onima iz ove Uredbe.